ซัมซุงอัลลอย

ซัมซุงเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือใหญ่ที่สุดและซัพพลายเออร์ และ Xinglu เคมีมุ่งมั่น ในการวิจัยและผลิตโลกหายากอะลูมิเนียมผสม และให้ซัมซุงผลิตชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์มือถือด้านนอกสุดเปลือก

และเราให้ซีเรียมออกไซด์ขัดผงขัดกระจกหน้าจอของโทรศัพท์มือถือ เป็นอื่นหายากของโลก เช่นอิตเทรียมโลหะ/สปัตเตอร์ สำหรับเคลือบและ sprayng