การแนะนำธาตุดินหายากและวัสดุนาโน

- Mar 16, 2018-

ลักษณะของธาตุดินที่หายาก: ธาตุดินที่หายากมีโครงสร้างอะตอมพิเศษและวงโคจรรอบที่ 4 ไม่มีอิเล็กตรอนและโมเลกุลอะตอมที่มีอิเล็กตรอนสูง ระดับพลังงานอิเล็กตรอนมีความอุดมสมบูรณ์มากซึ่งเป็นหนึ่งในสามของคำสั่งมากกว่าทุกองค์ประกอบอื่น ๆ ในตารางธาตุ โลหะที่หายากและมีชีวิตชีวาเกือบกับองค์ประกอบทั้งหมดง่ายต่อการสูญเสียอิเล็กตรอนในรูปแบบความหลากหลายของความจุและจำนวนประสานงาน (จาก 3 ถึง 12) สารดังนั้นดินที่หายากถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดแสงใหม่เป็นแหล่งแม่เหล็กใหม่ใหม่ พลังงานวัสดุใหม่ของสมบัติยังเป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมวัสดุแบบดั้งเดิม